mundier5Mestský dom v Čadci
Kurátor: Milan Mazúr

Výstava mapuje obdobie sochárskej tvorby autora od 90. rokov 20.storočia až po súčasnosť.


Akad.sochár Jozef Mundier /nar.1960 v Oščadnici/ najskôr začína študovať na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Juraja Gavulu. V rokoch 1980-1986 pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reštaurovania u prof. Jozefa Poruboviča. V roku 1988 začína vystavovať v Šarišskej galérii v Prešove- Nocou kúzelníkov.

Neskôr sa zúčastňuje výstav Bienále plastiky v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Pokračuje výstavami v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave v r.1997,v Prahe na výstave New Design v r. 1999, v Bruseli na výstave Pararely v r. 2000, vo Waršave, Toruni a Krakowe v r.2000, v Kysuckej galérii v Čadci- Oščadnici v r. 2001, v PGU v Žiline v r.2008. Zúčastňuje sa i na sochárskych sympóziách - napr. na Medzinárodnom sochárskom sympóziu v Oščadnici 2004-2007, Medzinárodnom sympóziu v poľskom Chelmeku 2006, v Ostrave- Plesnej 2007, a taktiež sochárskom sympóziu v rakúskom Neusiedli. Autor sa dodnes úspešne venuje nielen tvorbe úžitkového designu, ale i reštaurovaniu umeleckých diel a sakrálnej tvorbe napr. na Kysuciach.

Dielo Jozefa Mundiera je treba chápať ako výraz jeho vzťahu k prostrediu, s ktorým sú späté autorove rodové korene alebo ako jeho originálny prejav prúdu súčasného umenia, ktorý vychádza z tradícií výtvarnej moderny. Zaujímavý je najmä osobitý spôsob pretvárania reality, ktorý vnáša do spracovávaného materiálu, ktorým je najmä kameň a drevo, niekedy netradične kombinované so zvieracími kosťami. Pozornosť kladie najmä na finálne dokončenie svojich diel, pričom dôraz kladie na symbiózu prírodného materiálu. Povrchová úprava je alfou a omegou, pričom významnú úlohu v jeho tvorbe hrá i farba, ktorá konkuruje hraniciam tvaru avšak súčasne ich podporuje. Strieda morenie, lakovanie, polychrómuje a kombinuje s inými materiálmi.

Necháva sa inšpirovať prírodou, ľuďmi a tiež krásnymi ženami. Jeho dielo plné metafor a posolstiev, nesie v sebe skryté tajomstvo a nekonečné odhaľovanie.

Renáta Rábiková