ikona10mautor projektu: prof. Ľudovít Hološka
kaštieľ Oščadnica

Výstava „ Ikona? Ikona.„ prezentuje výsledky maliarskeho sympózia „ Pocta Jerzymu Nowosielskemu", ktoré sa uskutočnilo 15. – 25. júna 2006 v Šarišskom múzeu v Bardejove a v Historickom múzeu v Sanoku, v skanzenoch a drevených kostolíkoch v okolí oboch miest.


Zúčastnili sa ho poslucháči Fakulty výtvarných umení Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni /Stanisław Barysz, Rafał Czwichocki, Edyta Flejszer, Bartołomiej Kordowski, Zofia Plucińska/ a Fakulty výtvarných umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici /Marek Guman, Jozef Halenár, Peter Hitzinger, Ľudmila Hološková, Martina Lacová, Viera Margetová/.

Tvorbu maliara 20. storočia J. Nowosielskeho fascinovala ikonomaľba. Novofiguratívny civilný svet jeho obrazu interpretuje duchovné a univerzálne kultúrne hodnoty ikony najsúčasnejším maliarskym jazykom.

Príklad Nowosielskeho inšpiroval účastníkov sympózia ku štúdii výrazového ustrojenia ikonomaľby východoslovenského, poľského a ukrajinského okruhu a k pokusu interpretovať ho súčasnými prostriedkami maľby. Zaujala ich najmä symbolika a hlboká obsahovosť ikonomaľby vyjadrovaná bohatým registrom abstrahovaných výrazových prostriedkov.

Na horizonte frekventovaných tendencií kvázisociológie a žurnalistického glosovania subkultúrnych javov naberajú zmienenú obsahovosť a adresnosť ikony, ako i jej jasné poslanie, osobitý význam a aktuálnosť.

Symbolika a hlboká obsahovosť stredovekej ikony odovzdávaná abstrahovaným autonómnym jazykom maľby naberá dnes osobitý význam. Na horizonte obsahovej vyprázdnenosti súčasného výtvarného prejavu, v ktorom prevláda glosovanie subkultúrnych javov, „dídžejský" princíp preberania hotových kultúrnych produktov a rezignácia na tvorbu výtvarnej formy, zasahuje našu myseľ nezvyčajnou naliehavosťou nepozemských posolstiev vyslovovaných rýdzou, znakovou, maliarskou tvorbou.

Sakrálne „vtelenie Slova", viditeľný výraz sveta neviditeľného, posolstvo, „vnútorného sveta dejín" fascinovalo i tvorbu poľského maliara 20. storočia J. Nowosielského. Novofiguratívny civilný svet jeho obrazu interpretoval duchovné a univerzálne kultúrne hodnoty ikony najsúčasnejším maliarskym jazykom.

Príklad Nowosielského nás inšpiroval pri štúdiu výrazového ustrojenia ikony východoslovenského, poľského a ukrajinského okruhu a pri pokuse interpretovať ho súčasnými prostriedkami maľby. V poslaní ikony v pravoslávnej a gréckokatolíckej konfesii nám pripomenul návrat k obsahovosti, významovosti a funkčnosti výtvarného diela.

Ľudovít Hološka