hodvab201Vystavený súbor malieb na hodvábe Júlie Zelenej bol vytvorený v posledných dvoch rokoch. Autorka si výrazové možnosti tejto prastarej, pôvodom orientálnej techniky, až donedávna v našom prostredí málo rozšírenej, spočiatku overovala na ňou vyhotovených (navrhovaných) odevných kreáciách a odevných doplnkoch (šatky, kravaty) či interiérových textíliách (dekoratívne vankúše). Pre realizáciu svojich maliarskych kompozícií si Júlia Zelená zvolila nanajvýš ušľachtilú matériu, ktorou je prírodný hodváb.Podriadenosť funkcii nástennej textílie podčiarkuje neiluzívnym spôsobom prezentácie obrazového priestoru. Originálny výtvarný sloh autorkiných prác charakterizuje konštruktívne budovanie obrazovej plochy, postavené na rytmicky opakovanej skladbe jednotlivých výtvarných prvkov, vycibrené dekoratívne cítenie tvarov a farieb, žiarivá, delikátna farebná harmónia využívajúca raz princíp kontrastu, inokedy valérové nuansovanie základných tónov. Prezrádza poučenie dejinami umenia (skladobný princíp mozaiky, secesný dekorativizmus a ďalšie). Vo výtvarnom vyjadrení reflexií okolitého sveta, vnútorných pocitov, nálad a predstáv sa organicky prelínajú inšpirácie empirickou skúsenosťou s rečou abstrakcie. Júlia Zelená ich stvárňuje v symbolickom, znakovom jazyku, ktorý tematicky čerpá zo sveta človeka, prírody i civilizačného prostredia. Dekoratívne štylizované prírodné motívy (vegetabilné i zoomorfné) – strom, list, kvet, plod rastliny, ryba, kamienky, bubliny vody striedané figurálnymi fragmentami – hlava ženy, ruka, oko, či architektonickými prvkami – dom, veže, okno sa uplatňujú v niekedy priam „arabeskovo" ornamentálne spracovaných, vždy však harmonicky vyvážených kompozíciách.

Júliine maľované hodvábne textílie vyžarujú pocit pohody, atmosféru slnečného letného popoludnia, žblnkot pramienka, zlatistú krásu jesene, ale
i melanchóliu v duši človeka, fantastický svet a čistotu rozprávky..., poskytujú kontemplatívny priestor na malé zastavenie sa. Mnohé jej práce prekračujú rozmer prvoplánovej dekoratívnej (úžitkovej) funkcie a majú ambície významovosti a obsahovosti voľného umenia.

H. Němcová