Lesopark Kysuckej galérie v Oščadnici sa aj tento rok stal súčasťou celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý bude prebiehať v dňoch 9. – 11. októbra 2020 - v netradičnom termíne aj v netradičnom formáte.

Vzhľadom na súčasnú situáciu okolo pandémie COVID-19, rovnako aj z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy kaštieľa, sme sa rozhodli sprístupniť lokalitu lesoparku KG spolu s (Ne)stálou expozíciou exteriérovej plastiky  tento rok svojim návštevníkom ONLINE.

V rámci VOPZ 2020 budú predstavené mnohé verejné i súkromné parky, záhrady, ovocné sady, ukážkové prírodné záhrady, arboréta alebo botanické záhrady, ktoré sú niečím zaujímavé – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene.

Tento rok sa do podujatia zapojilo vyše 60  lokalít z celého Slovenska. Organizátori podujatia rešpektujú obavy mnohých vlastníkov a správcov jednotlivých lokalít ale aj návštevníkov, a preto sa viaceré lokality, medzi nimi aj lesopark Kysuckej galérie predstavia len formou  ONLINE prezentácií cez hlavné stránky podujatia, ako aj cez svoju vlastnú stránku.

Na stránke podujatia www.vopz.sk nájdete zoznam lokalít, ktoré môžete v rámci Víkendu navštíviť a tiež upozornenie, ak sa treba na návštevu prihlásiť vopred alebo či je lokalita prezentovaná v podujatí len ONLINE formou.

Hlavným organizátorom podujatia je Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR  p. Jána Budaja

https://youtu.be/gbqiqgwZITU

 

 

 

akcelerator banner

Vážení návštevníci,

z dôvodu REKONŠTRUKCIE interiéru kaštieľa je galéria na dobu neurčitú ZATVORENÁ.

 

Tešíme sa na stretnutie v nových výstavných priestoroch.

 

 

ZSK ISSUU wide 1000