Aktuálne opatrenia od 18.10.2021

v Kysuckej galérii v Oščadnici

Vážení návštevníci galérie, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 18. októbra 2021 je podľa aktuálne platného COVID AUTOMATU okres Čadca v 3. stupni ohrozenia (čierna farba), galéria poskytuje svoje služby v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 253/2021 a 254/2021.

Kysucká galéria v Oščadnici umožňuje vstup do výstavných  priestorov

v režime Kompletne zaočkovaná osoba.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Podmienky vstupu do galérie:

  • povinnosť nosenia respirátorov v interiéri a nosenia rúšok v exteriéri s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • aplikovať si dezinfekciu na ruky,
  • dodržiavať odstupy minimálne 2 m,
  • v priestoroch galérie sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m² plochy, maximálne 21 návštevníkov v jednom okamihu.

Prosíme Vás o rešpektovanie prijatých opatrení.

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na Vašu návštevu.